Close

REVIT API COURSE WITH WPF INTERFACE

The course provides basic & advanced knowledge of Revit API programming, combined with modern WPF interface. Thereby, helping you master the API Revit to improve working efficiency with BIM & Revit.

Revit Structural Course

Khóa học Revit Kết cấu thực chiến Nhà cao tầng giúp học viên làm chủ Revit để áp dụng cho việc “Dựng mô hình – Triển khai bản vẽ – Bóc tách khối lượng”. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Alpha BIM giúp tăng tốc độ triển khai dự án.

en_GBEnglish