Khóa Học

Revit API

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REVIT API với C# & WPF

Khóa học cung cấp nền tảng kiến thức Cơ bản & Nâng cao về lập trình Revit API, sử dụng nền tảng WPF hiện đại để tạo giao diện tương tác với người dùng. Qua đó, giúp bạn làm chủ Revit API để nâng cao hiệu quả làm việc với BIM & Revit.

Revit Structural Course

KHÓA HỌC REVIT KẾT CẤU THỰC CHIẾN NHÀ CAO TẦNG

Khóa học Revit Kết cấu thực chiến Nhà cao tầng giúp học viên làm chủ Revit để áp dụng cho việc “Dựng mô hình – Triển khai bản vẽ – Bóc tách khối lượng”. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Alpha BIM giúp tăng tốc độ triển khai dự án.

vi
Scroll to Top