Close

Đăng ký sử dụng ALPHA BIM miễn phí

Alpha BIM là bộ công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho Revit, nổi bật như tự động dựng mô hình kết cấu từ AutoCAD; bóc tách khối lượng diện tích Ván khuôn; Dựng & triển khai bản vẽ Rebar cho Dầm, Cột, Vách; thống kê hình dạng cốt thép,…

viVietnamese