KHÓA HỌC REVIT KẾT CẤU THỰC CHIẾN NHÀ CAO TẦNG

Revit là phần mềm không xa lạ nhưng cũng có nhiều bạn chưa biết cách tận dụng sức mạnh của phần mềm này.
Hiện nay, việc học và làm chủ phần mềm Revit trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp Xây dựng có yêu cầu bắt buộc về Revit khi tuyển dụng nhân sự.

Những kiến thức từ khóa học MIỄN PHÍ của ALPHA BIM đảm bảo cho bạn có thể làm dự án thực tế, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp các bạn sinh viên tự tin triển khai đồ án Tốt nghiệp bằng Revit.

Chủ đề của khóa học: DỰNG HÌNH – TRIỂN KHAI BẢN VẼ – BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNGứng dụng tự động hóa trong Revit Kết cấu với ALPHA BIM plugin. 

Nếu bạn đam mê tự động hóa trong Revit, hãy tham khảo khóa học lập trình Revit API sử dụng C# và WPF của chúng tôi. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REVIT API với C# & WPF

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

 • Giới thiệu cho học viên khái niệm cơ bản về BIM và vai trò của Revit trong BIM.
 • Nắm vững cách dựng mô hình 3D BIM kết cấu, triển khai bản vẽ mặt bằng kết cấu cho các cấu kiện: Cọc, Móng, Cột, Vách, Dầm, Sàn, Cầu thang, Ramp dốc.
 • Nắm vững cách dựng mô hình 3D cốt thép và triển khai bản vẽ chi tiết bố trí cốt thép cho các cấu kiện: Móng, Cột, Vách, Dầm, Sàn, Cầu thang, Ramp dốc.
 • Làm chủ công tác bóc và quản lý khối lượng kết cấu từ mô hình Revit.
 • Nắm vững cách in ấn bộ hồ sơ bản vẽ.
 • Hiểu được kiến thức cơ bản để tạo Family.
 • Hiểu được kiến thức về làm việc nhóm trong Revit.
 • Nắm vững cách sử dụng các tool của ALPHA BIM, giúp tăng tốc độ triển khai dự án.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

 • Các bạn cần áp dụng Revit vào các công tác dựng hình, triển khai bản vẽ, bóc và quản lý khối lượng kết cấu.
 • Sinh viên ngành Xây dựng, Kiến trúc muốn áp dụng BIM kết cấu cho công việc tương lai.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Buổi 1: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU - PHẦN 1
 • Giới thiệu tổng quan về BIM và Revit Structure.
 • Các thành phần chính của giao diện phần mềm Revit và thiết lập môi trường làm việc.
 • Khởi tạo dự án mới: 
  • Cài đặt Revit Content.
  • Khởi tạo dự án mới từ Template mặc định của Autodesk.
  • Khởi tạo dự án từ Template của người dùng.
 • Các loại File trong Revit.
 • Dựng hệ lưới trục, hệ lưới cao độ.
 • Dựng mô hình kết cấu các loại Móng, Bê tông lót Móng.
 • Đặt tên Móng.
 • Cách sử dụng các lệnh Modify trong Revit: Move, Copy, Mirror, Align, Offset, Rotate,…
 • Cấu trúc tổ chức của đối tượng trong Revit: tạo, chọn, xóa một loại đối tượng.
 • Link & Import AutoCAD và dựng hệ Lưới trục, Móng, Cột, Vách tự động bằng Alpha BIM.
Buổi 2: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU - PHẦN 2
 • Dựng mô hình Cột, Vách, Dầm, Sàn.
 • Đặt tên Cột, Vách, Dầm.
 • Copy Cột, Vách, Dầm, Sàn theo Level.
 • Tạo lỗ mở trong Dầm, Sàn, cửa thang máy.
 • Cách dùng lệnh Group để copy tầng điển hình.
 • Dựng Dầm, Sàn, Bê tông lót Dầm bằng Alpha BIM.
Khóa học Revit Kết cấu
Buổi 3: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU - PHẦN 3
Khóa học Revit Kết cấu
 • Dựng mô hình Cầu thang kết cấu.
 • Dựng mô hình Hồ bơi.
 • Dựng mô hình Bể nước mái.
 • Thiết lập mặt phẳng làm việc và dựng cấu kiện trên mặt xiên.
 • Cách dùng lệnh Array, Group.
Khóa học Revit Kết cấu
Buổi 4: BÓC KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN​
 • Dựng mô hình Ramp dốc.
 • Các loại Parameter trong Revit và sự khác nhau: Project Parameter, Family Parameter và Shared Parameter.
 • Giải thích sự khác biệt giữa Instance Properties và Type Properties.
 • Bóc khối lượng bê tông & ván khuôn từ mô hình Revit kết cấu bằng Alpha BIM.
Khóa học Revit Kết cấu
Bóc nhanh khối lượng Ván khuôn Bể bơi
Buổi 5: TRIỂN KHAI MẶT BẰNG KẾT CẤU
 • Thiết lập vùng nhìn(View Range), mẫu tô(Fill Patterns), mẫu đường nét(Line Patterns), kiểu kích thước(Dimension style), các loại đường nét(Line style), bề dày nét(Line weight),…
 • Quản lý hiện thị bằng lệnh VG, Filter, View Template, Override Graphics in View.
 • Triển khai mặt bằng kết cấu cọc, móng, cột, vách, dầm, sàn.
 • Triển khai view 3D.
 • Triển khai các loại ghi chú: Legends, Drafting View.
 • Tạo Sheet, dàn trang bản vẽ mặt bằng kết cấu.
Buổi 6: TRIỂN KHAI THÉP MÓNG
 • Thiết lập các thuộc tính cho cốt thép.
 • Bố trí cốt thép cho móng đơn.
 • Thiết lập family đánh nhãn cho cốt thép.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Móng.
 • Thống kê hình dạng cốt thép với bảng thống kê có sẵn bằng Alpha BIM.
 • Dàn trang bản vẽ, bóc khối lượng cốt thép.
Buổi 7: TRIỂN KHAI THÉP DẦM - QUẢN LÝ SỐ HIỆU CỐT THÉP
 • Bố trí cốt thép thủ công cho Dầm.
 • Dựng thép cho Dầm cong.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Dầm.
 • Quản lý số hiệu cốt thép bằng Partition.
 • Dàn trang bản vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM.
 • Bố trí và triển khai bản vẽ cốt thép tự động cho Dầm bằng Alpha BIM.
Buổi 8: TRIỂN KHAI THÉP CỘT, VÁCH, LÕI THANG MÁY
 • Bố trí cốt thép thủ công cho Cột, Vách, Lõi thang máy.
 • Bố trí thép cho Vách cong.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Cột, Vách, Lõi thang máy.
 • Dàn trang bản vẽ.
 • Bố trí cốt thép tự động cho Cột, Vách bằng Alpha BIM.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM.
Buổi 9: TRIỂN KHAI THÉP SÀN
 • Bố trí cốt thép Sàn bằng đối tượng 3D.
 • Bố trí cốt thép Sàn bằng đối tượng 2D.
 • Triển khai bản vẽ mặt bằng chi tiết thép Sàn.
 • Dàn trang bảng vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM.
Buổi 10: TRIỂN KHAI THÉP CẦU THANG, RAMP DỐC
 • Bố trí cốt thép cầu thang.
 • Dựng Ramp dốc và bố trí cốt thép Ramp dốc.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Cầu thang.
 • Dàn trang bảng vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM.
Buổi 11: THIẾT LẬP BẢNG THỐNG KÊ CẤU KIỆN - THIẾT LẬP CÂY THƯ MỤC SHEET
 • Thiết lập bảng thống kê khối lượng Bê tông, Ván khuôn cho từng đối tượng (móng, cột, vách, dầm, sàn,…)
 • Hướng dẫn sử dụng các công cụ “Filter, Sorting/ Grouping/ Formatting” để tùy chỉnh bảng thống kê theo ý muốn.
 • Cách tạo công thức trong bảng thống kê.
 • Tạo công thức trong bảng thống kê khối lượng cốt thép.
 • Thiết lập cây thư mục Sheet để quản lý bản vẽ.
Buổi 12: IN ẤN, XUẤT HỒ SƠ BẢN VẼ - LÀM VIỆC NHÓM
 • Thiết lập Family các khổ giấy.
 • Cài đặt máy in, xuất bản vẽ ra file PDF.
 • Xuất bản vẽ ra file AutoCAD.
 • Xuất các bảng thống kê ra Excel.
 • Thiết lập file Central và tạo Workset để làm việc nhóm.
Buổi 13: THỰC HÀNH TẠO FAMILY - GIỚI THIỆU VỀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG REVIT VỚI LẬP TRÌNH REVIT API
 • Các loại Family trong Revit.
 • Hướng dẫn các lệnh cơ bản để tạo Family: Extrusion, Blend, Revolve, Sweep, Swept Blend.
 • Hướng dẫn tạo Family móng phức tạp và thiết lập các tham số để tùy biến kích thước của móng.
 • Giới thiệu về tự động hóa trong Revit với Revit API
  • Cài đặt Visual Studio, các công cụ hỗ trợ lập trình và Template lập trình Revit API.
  • Giới thiệu về giao diện của một Solutions trong lập trình Revit API với Visual Studio.
  • Tạo một công cụ đơn giản: sử dụng các công cụ Add-in Manager và Revit Lookup để show ra thể tích bê tông của đối tượng được chọn.

Xem thêm chi tiết tại: https://alphabimvn.com/revitapi-course

Khóa học lập trình Revit API

HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG:

vi
Scroll to Top