Close

Dựng Rebar & Triển Khai Bản Vẽ Cốt thép Cho Dầm | Tool Revit

Alpha BIM xin giới thiệu tới bạn Tool Revit giúp vẽ thép cho Dầm, có thể giúp bạn tiết kiệm tới 95% thời gian so với cách làm thủ công truyền thống!

Giải pháp của Alpha BIM bao gồm 2 công cụ:

  1. Dựng Thép Dầm: bao gồm dựng các lớp thép chủ, thép gia cường Gối – Bụng, thép giá; dựng thép dầm giật cấp, thép gia cường dầm phụ, thép vai bò và dựng được cùng lúc nhiều lớp thép đai,…
  2. Triển khai bản vẽ mặt cắt Thép Dầm: bao gồm tạo các mặt cắt dọc Dầm, mặt cắt ngang Dầm; tạo Dim, Tag thép cho các mặt cắt và tự động đặt các mặt cắt vào Sheet.

GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT

Alpha BIM
Giao diện chọn thép chủ
Alpha BIM
Giao diện chọn thép đai
Alpha BIM
Giao diện chọn thép gia cường lớp trên
Giao diện chọn thép gia cường lớp dưới
Alpha BIM
Giao diện chọn thép gia cường dầm phụ
Giao diện chọn thép đai bên trong

GIAO DIỆN TIẾNG ANH

Giao diện chọn thép chủ
Giao diện chọn thép đai
Giao diện chọn thép gia cường lớp trên
Giao diện chọn thép gia cường lớp dưới
Giao diện chọn thép gia cường dầm phụ
Giao diện chọn thép đai bên trong

Giới thiệu các tính năng mới của Alpha BIM version 2021.3.1:

HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG:

Related Posts

viVietnamese