Close

เกี่ยวกับปลั๊กอิน ALPHA BIM

ปลั๊กอิน ALPHA BIM เป็นหนึ่งในปลั๊กอิน Autodesk Revit ที่ดีที่สุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ใช้ Revit.

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ ALPHA BIM เช่น Takeoff the Formwork Area จาก Revit model; สร้างแบบจำลองโครงสร้าง Revit โดยอัตโนมัติจากการเขียนแบบ AutoCAD Modeling Rebar สำหรับคาน, เสา, ผนัง, พื้น,... ; ดำเนินการเขียนแบบร้านค้าสำหรับคาน, เสา, ผนัง,...; Create Image for Rebar, Create Rebar Shape 2D Detail;...นอกจากนี้เรายังมีการฝึกอบรมโครงสร้าง Revit BIM และหลักสูตรฝึกอบรม Revit API Programming with WPF interface & C#

thThai