Sử dụng mô hình 3D Revit để bóc khối lượng diện tích Ván Khuôn thần tốcvà chính xác tới 99%.