Formwork Area

คำนวณพื้นที่แบบพูน

Alpha BIM ทำการคำนวณปริมาณการพูนไม้จากโมเดล BIM โครงสร้างในซอฟต์แวร์ Revit อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

คำนวณพื้นที่แบบพูน Read More »