Close

การสร้างแบบจำลองเหล็กเส้นและการวาดร้านค้าสำหรับบีม | เครื่องมือ Revit | ปลั๊กอิน Revit

นี่คือปลั๊กอิน ALPHA BIM Revit เพื่อช่วยให้คุณสร้างโมเดล Rebar สำหรับ Beam ได้อย่างรวดเร็ว และปรับใช้ Rebar drawing สำหรับ Beam ใน Revit

คำนวณพื้นที่แบบหล่อ | เครื่องมือ Revit | การสำรวจปริมาณคำพูดคำจา

ปลั๊กอิน Revit ช่วยให้สามารถใช้แบบจำลอง BIM โครงสร้างเพื่อคำนวณพื้นที่แบบหล่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยปลั๊กอิน ALPHA BIM

thThai