Dựng Rebar & Triển Khai Bản Vẽ Cốt thép Cho Dầm | Revit Tool

Plugin này giúp vẽ thép Dầm trong Revit và triển khai bản vẽ thép Dầm. Được thiết kế với giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng.