Khóa học Alpha BIM – Revit Kết cấu cung cấp kiến thức thực tế, giúp học viên làm chủ Revit để áp dụng cho công việc “Dựng hình – Triển khai bản vẽ – Bóc khối lượng(Bê tông, Ván khuôn, Cốt thép Rebar)”